Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα Άρτεμις


Το πρόγραμμα Άρτεμις, είναι ένας μηχανισμός παρακολούθησης της θηραματικής συνάντησης-κάρπωσης, του κάθε κυνηγού που συμμετέχει.
Ο κυνηγός, συμπληρώνοντας το ημερολόγιο της τρέχουσας κυνηγετικής χρονιάς, ενημερώνει την επιστημονική ομάδα του προγράμματος για το πόσα θηράματα του κάθε είδους συνάντησε στις κυνηγετικές του εξόδους και πόσα από αυτά θήρευσε.
Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε την χρησιμότητα και τις προοπτικές του προγράμματος.
Είναι φανερό ότι έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να βγάζουμε σίγουρα αποτελέσματα για την ποσότητα των θηραμάτων ανά την Ελλάδα.
Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια όλοι οι κυνηγοί.
Εδώ δεν χωράει καμιά δικαιολογία για την μη συμμετοχή.
Το έντυπο του στατιστικού ερωτηματολογίου διανέμεται από όλους τους κυνηγετικούς συλλόγους, από ορισμένα καταστήματα κυνηγετικών ειδών (που σέβονται το αντικείμενο που τους δίνει ψωμί) και από την ΚΣΕ.
Εφόσον συμπληρώσει κάποιος για πρώτη φορά το έντυπο και το στείλει στην επιστημονική ομάδα, τον επόμενο χρόνο του έρχεται το νέο έντυπο ταχυδρομικώς στην διεύθυνσή του.
Το συμπληρωμένο έντυπο αποστέλλεται με τον προπληρωμένο φάκελο που δίνεται μαζί με το ερωτηματολόγιο.
Αυτό πού είναι πιο σημαντικό από όλα και που φυσικά πρέπει να εννοείται, είναι ότι στο ερωτηματολόγιο γράφουμε πάντα την αλήθεια για την θηραματική μας κάρπωση.
Το τι θα γράψουμε δεν θα το δει κανένας εκτός από την επιστημονική αμάδα του Άρτεμις, άρα δεν είναι μέσο απόδειξης της κυνηγετικής μας δεινότητας.
Το λέμε αυτό διότι δεν έχει βγεί άδικα η φήμη για τους κυνηγούς και τους ψαράδες.
Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχαστούμε. Σήμερα κιόλας θα συμπληρώσουμε και θα στείλουμε το έντυπο, για να έχουμε κυνήγι και αύριο.


Τα στατιστικά αποτελέσματα ανά θήραμα μέχρι την προηγούμενη χρονιά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου